Ховд аймгийн “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллого” үргэлжилж байна

Ховд аймгийн Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллого зохион байгуулах салбар комиссын бүртгэн баримтжуулах ажлын хэсэг аймгийн газар нутаг дээрх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллогын ажлыг хийхээр болсон.

Тооллогын ажлыг 2022 оны 8 дугаар сарын 24-ны өдөр Ховд аймгийн Дуут сумаас эхэлж   Мөнххайрхан, Булган,Үенч, Алтай, Цэцэг,Мөст, Дарви, Манхан, Ховд, Эрдэнэбүрэн зэрэг сумдуудын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллогын бүрэн хийж дуусгалаа.  Тооллогын ажил үргэлжлэн явагдаж байна.

Comments are closed.