Булган, Хөвсгөл аймгууд “e-Mongolia-д нэгдлээ

Орон нутгийн төрийн байгууллагууд үйлчилгээгээ цахимжуулж, “e-Mongolia” системд нэгдэж эхэллээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн төрийн 10 байгууллагын 68 үйлчилгээ цахимжсан бол Булган аймгийн төрийн 9 байгууллагын 54 үйлчилгээ “e-Mongolia” системд орлоо.

Хөвсгөл аймаг:

Засаг даргын Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн 18 үйлчилгээ
Ус сувгийн газрын 9 үйлчилгээ
Авто тээврийн төвийн 3 үйлчилгээ
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 5 үйлчилгээ
Онцгой байдлын газрын 2 үйлчилгээ
Соёл урлагийн хэлтсийн 6 үйлчилгээ
Цагдаагийн газрын 1 үйлчилгээ
Төрийн архивын 7 үйлчилгээ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 7 үйлчилгээ
Мөрөн сумын Засаг даргын тамгын газрын 10 үйлчилгээ

Булган аймаг:

Төрийн архивын 5 үйлчилгээ
Цагдаагийн газрын 1 үйлчилгээ
Засаг даргын Тамгын газрын 20 үйлчилгээ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 7 үйлчилгээ
Авто тээврийн төвийн 3 үйлчилгээ
Онцгой байдлын газрын 2 үйлчилгээ
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 5 үйлчилгээ
Булган сумын ЗДТГ-ын 2 үйлчилгээ
Булган Мээж ТӨХК-ийн 9 үйлчилгээ
“e-Mongolia системд өнөөдрийн байдлаар төрийн 55 байгууллагын 560 үйлчилгээ цахимжиж, нэгтгэгдээд байгаа бөгөөд Монгол Улсын 2 сая орчим иргэн тус системд ашиглаж, төрийн үйлчилгээг цахимаар авч, ойролцоогоор 46 тэрбум төгрөгийг хэмнэсэн байна.

Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.