Зөвшөөрөлгүй эм бэлдмэл худалдан борлуулж байжээ

Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр эм бэлдмэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг хувь хүн худалдан борлуулж байсан үйл ажиллагааг зогсоожээ.

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын нутагт дээрх зөрчил илэрсэн байна. Үүнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн шийтгэлийн арга хэмжээ авчээ. Тус иргэнээс нийт найман нэр төрлийн 58 ширхэг 388.500 төгрөгийн эм, эмийн зүйлсийг хурааж авсан байна. Энэхүү хураасан зүйлсийг Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлэн өгчээ.

Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.