ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2013/11/01

2013/11/01-Баасан гараг. Энэ өдөр Монголын хөрөнгийн бирж дээр 12  компанийн 57,428,509.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий  11200  ширхэг хувьцаа арилжаалагдлаа. Үүнээс зах зээлийн үнэлгээ өндөр, идэвхитэй хувьцаа нь арилжаалагддаг компаниуд багтдаг А самбарт 10 компанийн 57,381,544.00 төгрөгийн 11115 ширхэг, арилжааны идэвхи багатай компаниуд багтдаг Б самбарт 2 компанийн 46,965.00 төгрөгийн 85 ширхэг хувьцаа тус тус арилжаалагдсан байна.Арилжаа нь явагдсан 12 компанийн 5 компанийн ханш өсч, 5 компанийн ханш буурч, 2  компанийн ханш тогтвортой байлаа.

Монголын хөрөнгийн биржийн голлон тооцдог ТОП-20 индекс 15,552.96 нэгжид хүрч өмнөх өдрөөс 411.51 (2,72%) нэгжээр өссөн байна. Энэ өдрийн хамгийн их өсөлттэй хувьцаа нь TSA-Цагаантолгой ХК 14.93%-иар өсч 7,505 төгрөг, HBO-Хай Би Ойл ХК 5.71%-иар өсч 370 төгрөг,  APU-АПУ ХК 4.47%-иар өсч 4,395 төгрөгт хүрч тус тус хаагдсан бол UID-Улсын их  дэлгүүр ХК -5.62%-иар унаж 420 төгрөг, ADL-Адуунчулуун ХК -2.51%-иар унаж 1,750 төгрөгт хүрч хаагдлаа. Энэ өдрийн хамгийн идэвхитэй арилжаалагдсан хувьцаа нь SHG-Шарын гол ХК, 6229 ширхэг арилжаалагдсан нь байлаа.

Арилжаалагдсан компаниудын дэлгэрэнгүйг дараах байдлаар үзүүлье.

А самбарт

Симбол

Өмнөх өдрийн хаалт

Өнөөдрийн хаалтын ханш

Арилжаалагдсан ширхэг

Нээлтийн ханш

Дээд ханш

Доод ханш

Өөрчлөлт

 

%

ADL

1,795

1,750

1378

1,800

1,816

1,750

45

2.51

APU

4,207

4,395

203

4,299

4,490

4,299

188

   4.47

BAN

4,300

4,300

2

4,300

4,300

4,300

0

0.00

GOV

5,400

5,460

208

5,400

5,480

5,400

60

   1.11

HBO

350

370

500

370

370

370

20

   5.71

HRM

150

149

413

149

150

149

-1 ↓

-0.67

MIB

235

230

400

230

230

230

-5 ↓

2.13

SHG

7,200

7,325

6229

7,300

7,500

7,300

125

1.74

TTL

4,250

4,249

1633

4,260

4,450

4,229

-1 ↓

-0.02

UID

445

420

149

420

420

420

25

5.62

 

Б самбарт

Симбол

Өмнөх өдрийн хаалт

Өнөөдрийн хаалтын ханш

Арилжаалагдсан ширхэг

Нээлтийн ханш

Дээд ханш

Доод ханш

Өөрчлөлт

 

%

ETR

118

118

80

118

118

118

0

0.00

TSA

6,530

7,505

5

7,505

7,505

7,505

975

14.93

 

Брокер, Дилерийн Бумбат-Алтай ХХК

index

Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.