Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь

Энэ долоо хоногийн буюу 2020 оны тавдугаар сарын 25-29-ний теле хичээлийн хуваарь гарчээ.

Үүнд:

Сургуулийн өмнөх боловсрол

ЕБС-ийн 1-12 дугаар анги

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад зориулсан

Насан туршийн боловсролд зориулсан

Тусгай хэрэгцээт боловсролд зориулсан теле хичээл багтсан байна.

Хичээлдээ идэвхтэй хамрагдахыг БСШУСЯ-наас зөвлөлөө.

http://credit-n.ru/avtokredit.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/zaymi-na-kartu-blog-single.html
Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.