Зарим эрүүл мэндийн байгууллагуудад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж байна

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгөгдсөн чиглэл, МХЕГ, ЭМДЕГ-ын 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын сан, Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжиж буй эрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт шалгалтыг эхлүүллээ. Хяналт шалгалтын удирдамжийг МХЕГ, ЭМДЕГ хамтран улсын хэмжээнд цахим хурал хийн танилцуулж, эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, цөм цацраг, эрүүл мэндийн даатгалын газрын байцаагчдад чиглэл өгөв.

Хяналт шалгалтаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, үзлэг оношилгоо, шинжилгээг үзүүлсэн байдал, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал, даатгалын гэрээний хэрэгжилт зэргийг шалгана. 

http://credit-n.ru/offers-zaim/zaymer-online-zaymi.html http://credit-n.ru/electronica.html
Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.