Өмнөговь аймгийн политехник коллеж iso 45001:2018 олон улсын стандартыг нэвтрүүлжээ

Өмнөговь аймгийн Политехник коллеж нь мэргэжил олгох урт болоод богино хугацааны сургалтуудыг хийж уул уурхайд чадварлаг ажилтанг бэлтгэдэг. Энэхүү Политехник коллежийн төгсөгчид уул уурхайн компанид амжилттай ажиллаж байна. Тэд эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэгдүгээрт хэрэгжүүлэхийг зорьдог ба 2019 онд сургалтын үйл ажиллагаандаа ISO 45001:2018 олон улсын стандартыг нэвтрүүлжээ. Ингэснээр аюулгүй ажиллагааны соёлыг түгээнэ. Өөрөөр хэлбэл Өмнөговь Политехникийн коллежийн төгсөгч оюутан, ажилчид эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж бодит өөрчлөлт үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.