ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2013/10/24-Пүрэв гараг6 Энэ өдөр Монголын хөрөнгийн бирж дээр 34  компанийн 26,982,469.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий  26932  ширхэг хувьцаа арилжаалагдлаа. Үүнээс зах зээлийн үнэлгээ өндөр, идэвхитэй хувьцаа нь арилжаалагддаг компаниуд багтдаг А самбарт 14 компанийн 15,734,337.00 төгрөгийн 13562 ширхэг, арилжааны идэвхи багатай компаниуд багтдаг Б самбарт 20 компанийн 11,248,132.00 төгрөгийн 13370 ширхэг хувьцаа тус тус арилжаалагдсан байна.Арилжаа нь явагдсан 34 компанийн 23 компанийн ханш өсч, 7 компанийн ханш буурч, 4  компанийн ханш тогтвортой байлаа.

Монголын хөрөнгийн биржийн голлон тооцдог ТОП-20 индекс 14,128.88 нэгжид хүрч өмнөх өдрөөс -9.19 (-0,07%) нэгжээр унасан байна. Энэ өдрийн хамгийн их өсөлттэй хувьцаа нь SOR-Сор ХК 15.00%-иар өсч 1,840 төгрөг,  GGE-Монголын гэгээ ХК 15.00%-иар өсч 2,185 төгрөг, MNS-Монноос ХК 15.00%-иар өсч 2,415 төгрөг, UBA-Уран барилга ХК 15.00%-иар өсч 1,150 төгрөгт хүрч тус тус хаагдсан бол MNH-Монгол нэхмэл ХК -14.86%-иар унаж 4,700 төгрөг, JTB-Женко тур бюро ХК -4.58%-иар унаж 85 төгрөгт хүрч хаагдлаа. Энэ өдрийн хамгийн идэвхитэй арилжаалагдсан хувьцаа SIL-Силикат ХК, 9999 ширхэг арилжаалагдсан нь байлаа.

Арилжаалагдсан компаниудын дэлгэрэнгүйг дараах байдлаар үзүүлье.

А самбарт

Симбол

Өмнөх өдрийн хаалт

Өнөөдрийн хаалтын ханш

Арилжаалагдсан ширхэг

Нээлтийн ханш

Дээд ханш

Доод ханш

Өөрчлөлт

 

%

ADL

1,780

1,811

246

1,811

1,811

1,811

31 ↑

1.74

APU

3,800

3,800

1000

3,800

3,800

3,800

0

0.00

BAN

4,400

4,510

1007

4,410

4,699

4,410

110

2.50

GTL

9,990

10,400

108

10,400

10,400

10,400

410 ↑

4.10

HBO

376.9

370

3010

370

370

370

-7 ↓

-1.83

JTB

89.08

85

3460

85

85

85

-4 ↓

-4.58

MCH

1,200

1,162

85

1,200

1,200

1,150

-38

-3.17

MDR

660

660

742

660

660

660

0

0.00

MNH

5,520

4,700

2

4,700

4,700

4,700

-820 ↓

-14.86

RMC

174.5

175

3229

174.5

175

174.5

1 ↑

0.29

SHG

7,700

7,400

141

7,700

7,700

7,400

-300 ↓

-3.90

SHV

6,545

7,000

102

6,550

7,000

6,550

455 ↑

6.95

SOR

1,600

1,840

5

1,840

1,840

1,840

240 ↑

15.00

TTL

3,400

3,450

425

3,400

3,499

3,400

50 ↑

1.47

 

Б самбарт

Симбол

Өмнөх өдрийн хаалт

Өнөөдрийн хаалтын ханш

Арилжаалагдсан ширхэг

Нээлтийн ханш

Дээд ханш

Доод ханш

Өөрчлөлт

 

%

BEU

5,700

5,500

500

5,500

5,500

5,500

200

3.15

BHL

849

934

20

934

934

934

85 ↑

10.01

BTR

1,650

1,897

16

1,897

1,897

1,897

247 ↑

14.97

DRU

1,100

1,242

15

1,242

1,242

1,242

142 ↑

12.91

ETR

119

118

49

118

118

118

1

0.84

GGE

1,900

2,185

2

2,185

2,185

2,185

285 ↑

15.00

GTJ

2,550

2,900

25

2,900

2,900

2,900

350 ↑

13.73

HAG

6,090

6,300

5

6,300

6,300

6,300

210 ↑

3.45

HAH

1,150

1,320

9

1,320

1,320

1,320

170 ↑

14.78

HSR

1,780

2,040

5

2,040

2,040

2,040

260 ↑

14.61

JGV

4,250

4,500

5

4,500

4,500

4,500

250 ↑

5.88

MMX

1,800

1,991

2544

1,800

2,000

1,800

191 ↑

10.61

MNS

2,100

2,415

3

2,415

2,415

2,415

315 ↑

15.00

NUR

9,870

9,870

112

9,870

9,870

9,870

0

0.00

SIL

195.15

197

9999

197

197

197

2 ↑

0.95

TAH

8,050

9,250

1

9,250

9,250

9,250

1200 ↑

14.91

UBA

1,000

1,150

5

1,150

1,150

1,150

150 ↑

15.00

UBH

11,260

12,940

1

12,940

12,940

12,940

1680 ↑

14.92

UND

4,158

4,781

10

4,781

4,781

4,781

623 ↑

14.98

VIK

1,400

1,400

44

1,400

1,400

1,400

0

0.00

 

Брокер, Дилерийн Бумбат-Алтай ХХК

Ugluu-logo17191

Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.