Монгол орны лавлах номыг дахин хэвлэжээ

Анх аялал жуулчлалын хөтөч нарт зориулан 400 нүүртэй хэвлүүлж байсан дээрх ном хүрээгээ тэлж хэн бүхний сонирхсон 750 нүүртэй бүтээл болон гурав дахь удаагаа хэвлэгдэн гарлаа.

2013 оноос хойш аяллын хөтөч нарыг хүлээлгэсний эцэст өөрсдөө хүргэж өгөх үйлчилгээ хийхээр болжээ.

Энэ удаагийн хэвлэлт өмнөхтэй адил 100% өнгөт бөгөөд агуулга 150 нүүрээр нэмэгдсэн, багагүй хөдөлмөр зарцуулж гаргасан ном болсон гэж зохиогч хэллээ. “Монгол орны лавлах” номыг номын дэлгүүрүүдээр худалдаалж байна.

 

Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.