Өөрөөсөө дээш болон доош үеэ нэрлэж сурцгаая

Өөрийн биеэс дээш найман үеэ мэдэцгээе

1. Өндөр өвөг

2. Холбоо өвөг

3. Хулан өвөг

4. Элэн өвөг

5. Хуланц өвөг

6. Элэнц өвөг

7. Өвөг эцэг

8. Эцэг

9. Би

Өөрийн биеэс доош найман үеэ мэдэцгээе

1. Хүү охин

2. Ач зээ

3. Ачанцар зээнцэр

4. Жич

5. Гуч

6. Дөч

7. Тач

Холбоотой мэдээлэл

Comments are closed.