Сурталчилгаа байрлуулах

Ugluu.mn   сайтын үйлчилгээний  үнийн санал

А.Мэдээний тариф

Mэдээний төрөл

Хугацаа

Нэгж үнэ

/төг/

    1. Онцлох мэдээ 1 өдөр буюу 24 цаг

200.000-400.000

    2. Шинэ мэдээ 1 өдөр буюу 24 цаг

100.000-150.000

    3. Сэдвийн онцлох  мэдээ 1 өдөр буюу 24 цаг

150.000

    4. Фото мэдээ 2 өдөр буюу 48 цаг

150.000-200.000

    5. Video мэдээ 2 өдөр буюу 48 цаг

150.000-300.000

    6. Өглөөний зочин 2 өдөр буюу 48 цаг

200.000-400.000

 

Б. Баннерын тариф

Баннерийн төрөл 

Хэмжээ

Хугацаа

Нэгж үнэ

 /мян.төг/

    1. A1 – босоо баннер

148×500

30 хоног

900.000

    2. A2- босоо баннер      148×500

30 хоног

800.000

    3. B1 – толгой баннер

400×70

30 хоног

900.000

    4. B2- дунд хэвтээ баннер1

600×110

30 хоног

600.000

    5. В3- дунд хэвтээ баннер2

600×110

30 хоног

500.000

    6. С1 – зүүн дээд / видео баннер/

300×250

30 хоног

700.000

    7. C2- зүүн доод /видео баннер/

300×250

30 хоног

400.000

    8. Цахим хөтөч: Линк байршуулах Дараалалаас хамааран

30 хоног

30.000-100.000

 

Урамшуулал:

Сарын хугацаатай баннер байршуулбал

+  7 хоног

Улирлын хугацаатай баннер байршуулбал

+ 14 хоног

Жилийн хугацаатай баннер байршуулбал

+ 28 хоног

huuchin zagvar